Scheidsrechter IRB 1

Scheidsrechter 2 (IRB 1)

Omschrijving (informatie en doel)    
Deze opleiding richt zich op startende scheidsrechters. De startende scheidsrechter coacht de spelers op het veld met betrekking tot de spelregels.

De onderwerpen:
•    uitleg van het spel
•    basisvaardigheden en veiligheid bij contactsituaties
•    risk Management en ethische aspecten
•    taak van de scheidsrechter
•    communicatie met betrokkenen
•    ontwikkeling bij kinderen en pubers
•    positionering op het veld
•    voordeelregel

Theorie en praktijk wisselen elkaar af.

Doelgroep    
De startende scheidsrechter zal wedstrijden leiden op de lagere niveaus. Voor de doelgroep jeugd verwijs ik naar de opleiding gamecoach.
Volledigheidshalve: de opleiding richt zich niet op het vergroten van de spelregelkennis, daarvoor verwijs ik naar: www.irblaws.com

Toelatingseisen    
•    > 16 jaar
•    Lid van de NRB (tientjeslid is al voldoende)
•    Redelijke conditie
•    Bereidheid om te worden ingezet als (club)scheidsrechter

Duur opleiding    8 contacturen, 10 studie-uren

Middelen en materiaal    
•    World Rugby Handbook niveau 1
www.IRBpassport.com de volgende programma’s volgen en afronden met een certificaat:
•    Rugby Ready
•    IRB Laws
•    Concussion

Kosten    € 50,00

Diplomering    
Het diploma Scheidsrechter 2 (IRB 1) wordt verstrekt indien:
•    De deelnemer 100% aanwezig is geweest
•    De deelnemer bovenstaande certificaten heeft ingeleverd
•    De deelnemer binnen twee weken aan bovenstaande eisen heeft voldaan

Organisatie    
Minimaal 10 deelnemers op locatie, mogelijk gedurende het gehele seizoen in het weekend. Voor aanvragen zie Inschrijving

Inschrijven    
Stuur een mail naar opleidingen@rugby.nl. Vermeld de naam van de opleiding. U ontvangt een bevestiging per mail. De rekening krijgt u per mail opgestuurd en dient voorafgaand aan de opleiding te zijn betaald.

Datum: 
zaterdag, 16 januari, 2016 - 10:00
Locatie: 
Enschede
Duur: 
gehele zaterdag
Kosten: 
€ 50,00
Type: