Even voorstellen...

Op de ALV van juni ben ik benoemd als Bestuurslid Breedtesport en Wedstrijdzaken. Via dit bericht stel ik mij graag wat nader aan jullie voor.

Ik ben actief binnen de NRB sinds 1980, eerst 19 jaar als scheidsrechter en daarna binnen opleidingen en arbitrage. Ik was IRB-Referee Selector, ben IRB -Educator en namens de NRB Match Commissioner voor de FIRA-AER. De afgelopen 3 jaar was ik voorzitter van Utrechtse RC en het Ereklasse-overleg.
Mijn hoofdtaak als bestuurslid is simpel: "De NRB telt nu ruim 10.000 leden: Die moeten elk seizoen zo veel, vaak en lang mogelijk kunnen rugbyen". De druk op de seizoenskalender neemt elk jaar toe maar we moeten blijven proberen er de maximale speeltijd uit te blijven halen.
Mijn tweede taak is verenigingen te helpen in hun groei en ontwikkeling. Het op de ALV aangenomen "Power Plan" wordt daar de komende 3 jaar de motor voor. Met Competitieleider, Bart Janssens, en de Directeur Opleidingen en Verenigingsondersteuning, Eric Voet, ga ik nauw samenwerken op deze hoofddoelen. Communicatie is daarbij belangrijk: Ik hoor graag rechtstreeks feedback over ontwikkelingen en zal geregeld clubs op wedstrijddagen bezoeken.

Ik wens iedereen een mooi seizoen 2013-2014 toe!
Kees Blaas