Contract Chris Lane wordt niet verlengd

English version see below

CTO Amsterdam en Rugby Nederland hebben helaas moeten besluiten het contract met Chris Lane, de Australische hoofdcoach van het Ladies Sevens programma, niet te verlengen.  In overleg met Lane is besloten dat hij zijn werkzaamheden per direct beëindigt.

Als gevolg van het feit dat het Rugby Ladies Sevens team zich niet heeft geplaatst voor de Olympische Spelen van 2016 zijn de subsidies en sponsorbijdragen voor het programma in 2016 substantieel verlaagd. Het programma moet hierop worden aangepast. Dit heeft tot gevolg dat het contract met Lane niet kon worden verlengd.

CTO Amsterdam en Rugby Nederland bedanken Lane voor zijn grote inzet en deskundigheid bij het coachen, trainen en aansturen van het Ladies Sevens team en programma en wensen hem veel succes in zijn verdere internationale rugby loopbaan.

Deze periode voeren CTO Amsterdam en het bestuur van Rugby Nederland oriënterende gesprekken met de bij het Ladies Sevens betrokken partijen met het streven in  januari 2016 een nieuwe coach en een nieuwe ambitie te presenteren. Hierbij zal ook gekeken worden naar mogelijke samenwerking met andere topsportprogramma’s binnen Rugby Nederland.

                                                                 

Contract Chris Lane will not be extended

CTO Amsterdam and Rugby Netherlands have been forced not to renew with Chris Lane, the Australian head coach of the Ladies Sevens program. In consultation with Lane, it has been decided that he retires immediately.

Due to the fact that the Rugby Ladies Sevens team did not qualified for the 2016 Olympics, grants and sponsorship for the program in 2016 have been reduced substantially. The program therefore should be adjusted accordingly. As an effect, the contract with Lane could not be extended.

CTO Amsterdam and Rugby Netherlands thank Chris Lane for his great commitment and expertise in coaching, training and supervising the Ladies Sevens team and program, and wish him success in his future international rugby career.

CTO Amsterdam and the Board of Rugby Netherlands have exploratory talks with the parties involved in the Ladies Sevens program, and strive to present a new coach plus a new ambition in January 2016. Possible collaboration with other professional sports programs within Rugby Netherlands will be taken into consideration.