Competitieprogramma 2013-2014

Op de competitiesite van de NRB is het competitieprogramma voor seizoen 2013-2014 gepubliceerd. De meeste verzoeken van clubs zijn ingewilligd, enkele teams spelen in een andere regionale poule dan aangevraagd. In die gevallen bleek het onmogelijk om aan het verzoek te voldoen. In de herencompetitie spelen teams van dezelfde club tegelijkertijd uit en thuis. Uitzondering zijn clubs die expliciet hebben verzocht om teams niet tegelijkertijd uit en thuis te laten spelen. Daarnaast is het principe niet overal gehandhaafd, omdat in enkele weekenden uit en thuis zijn omgedraaid in verband met beperkte beschikbaarheid van velden. Het is niet mogelijk gebleken om in alle gevallen de teams van dezelfde club in de colts en dames enerzijds en herencompetitie anderzijds tegelijkertijd uit en thuis te laten spelen. Dit komt door de verschillen in wedstrijddagen en aantal teams per poule

.De jeugdcompetities zijn ingedeeld op basis van de resultaten van seizoen 2011-2012 (conform Voorschrift Wedstrijdwezen Jeugd). In de cubs- en juniorencompetitie is het ook grotendeels gelukt om teams van dezelfde club tegelijkertijd uit en thuis te laten spelen. In sommige weekenden is hiervan afgeweken. Dit komt omdat in sommige platepoules wordt gespeeld met oneven aantallen. Dat betekent dat in een standaard schema enkele teams meer uit dan thuis en vice versa spelen. Om dit te voorkomen zijn in een aantal wedstrijden de uit- en thuisspelende partijen omgedraaid.